ΕΛΙΑΜΕΠ


ΕΛΙΑΜΕΠ


Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός παραγωγής έρευνας, ιδεών και προτάσεων πολιτικής, που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1988. Αποστολή του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι η επεξεργασία και διάδοση τεκμηριωμένης γνώσης για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων στο πεδίο της ευρωπαϊκής, εξωτερικής και ευρύτερα δημόσιας πολιτικής, και την εμπέδωση του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Ελλάδας. Σκοπός του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι να τροφοδοτεί τη δημόσια σφαίρα με επιστημονικά τεκμηριωμένες έρευνες, μελέτες, αναλύσεις και προτάσεις πολιτικής, και να προσφέρει μια διαρκή, ανοιχτή
πλατφόρμα δημόσιου διαλόγου για τα σημαντικά ζητήματα που εντάσσονται στους τομείς των ενδιαφερόντων του. Αξίες του ΕΛΙΑΜΕΠ αποτελούν η υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων και του ευρωπαϊκού και ευρωατλαντικού προσανατολισμού της χώρας, των πλουραλιστικών δημοκρατικών αξιών καθώς και ενός ορθολογικού και ψύχραιμου δημόσιου διαλόγου για τα μεγάλα ζητήματα της Ελλάδας και της Ευρώπης.


Στοιχεία Επικοινωνίας :


οδός 15, ΤΚ 12345

1234567890

info@cchub.eu

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:


Ιστοσελίδα

Facebook