Resilient Cities Catalyst


Resilient Cities Catalyst


Το Resilient Cities Catalyst είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα τις ΗΠΑ, που δημιουργήθηκε από μέλη της ηγετικής ομάδας του δικτύου 100 Resilient Cities (100 RC), με σκοπό να συμβάλλει στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο οι πόλεις σχεδιάζουν και δρουν. Το έργο του Οργανισμού εδράζεται στη γνώση που αποκτήθηκε κατά την ανάπτυξη του κινήματος για την ανθεκτικότητα των πόλεων, στο πλαίσιο του οποίου συγκεντρώθηκε πληροφορία και τεχνογνωσία στα θέματα αυτά, τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και από την κοινωνία των πολιτών. Το RCC συνδράμει τις πόλεις, μέσω ενός καινοτόμου σχεδιασμού, να εντοπίσουν ευκαιρίες, να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και να εφαρμόσουν εν τέλει τις βέλτιστες λύσεις.